motivated

– мотивований – [ˈməʊtɪveɪtɪd]

» Загальний словник термінів