Метафора

- троп, у якому ознаки одного явища переносяться на інше за подібністю між ними. 

» Літературний словник