Пірихій

- службова двоскладова стопа з обома ненаголошеними складами.

» Літературний словник