Колонізація

- процес розселення людей та заселення вільних територій.

» Основні терміни, поняття, імена