Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Тема 23. Многогранники. Призми, їх види та властивості

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Бічна грань

- один із мно­гокутників, які складають многогранник і не є його основами.

Entry link: Бічна грань

Бічне ребро

- відрізок прямої перетину двох бічних граней.

Entry link: Бічне ребро

Висота паралелепіпеда

- довжина перпендикуляра, який проведений з довільної вершини паралелепіпе­да до протилежної основи; в загальному випад­ку — відстань між основами паралелепіпеда.

Entry link: Висота паралелепіпеда

Куб

- правильний шестигранник, усі грані якого — квадрати. 

Entry link: Куб

Многогранник

- многогранне геометричне тіло; гео­метрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з пев­ної кількості плоских многокутників.

Entry link: Многогранник

Многогранник вписаний

- многогранник, всі вершини яко­го належать іншій поверхні (її називають опи­саною).

Entry link: Многогранник вписаний

Паралелепіпед

- шес­тигранник, гранями якого є паралелограми (з попарно паралельними бічними гранями).

Entry link: Паралелепіпед

Правильна призма

- пряма призма, в основі якої лежить правильний многокутник.

Entry link: Правильна призма

Призма

- многогранник із дво­ма рівними паралельними основами — много­кутниками та боковими гранями — паралелог­рамами.

Entry link: Призма

Призма n-кутна

- призма, в якій основою є n-кутник.

Entry link: Призма n-кутна


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все