Словник математичних термінів і понять

Словник математичних термінів і понятьAll categories

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  31  (Next)
  ALL

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПЛАНІМЕТРІЇ

Аксіома

- твердження, яке приймається на віру (без доведення).

Аксіоматика

- сукуп­ність аксіом даної науки, приведена в певну систему.

Відрізок

- частина прямої, обмежена двома точками.

Висновок

- те, що треба довести.

Геометрія

- наука, яка вивчає властивості геометричних фігур.

Геометрична фігура

- будь-яке утворення з точок.

Доведення

 процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження.

Доведення

- логічна форма встановлення істинності будь-якого су­дження на підставі інших суджень, істинність яких перевірена практикою.

Доведення від супротивного

- доведення, в основі якого лежить допущення, що вірним є твер­дження, протилежна умові.

Доповняльні промені

- промені, на які точка розбиває пряму.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  31  (Next)
  ALL