Основні терміни, поняття, імена

Основні терміни, поняття, іменаТема 12. Соціальний устрій, господарське життя та культура у др. пол. XIV - пер. пол. XVI ст.

Дрогобич Юрій

– український вчений і освітній діяч, перший доктор медицини на Україні, ректор Болонського університету у 1481-1482 рр.

Магдебурзьке право

– право міст на самоврядування. Вперше оформилося в XIII ст. в Магдебурзі. На території України існувало впродовж XIV – першої половини XIX ст.

Цех

- професійне об'єднання ремісників для захисту своїх інтересів.

Шляхта

- привілейована частина суспільства, військово-службовий стан у польській державі.

Яничари

- відбірне, привілейоване турецькі піше військо у 1356-1826 рр. Формувалося з хлопців християн, яких виховували  фанатичній відданості ісламу.