Основні терміни, поняття, імена

Основні терміни, поняття, іменаТема 17. Українські землі в др. пол. XVII ст. Поділ Гетьманщини (Руїна)

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Глухівські статті

- гетьманський уряд позбавлявся права вступати у зносини з іншими державами, обмежувався перехід селян до козацького стану; встановлювався 30-тисячний козацький реєстр та однотисячне військо компанійців; козацька старшина отримувала право збирати податки; московські воєводи залишалися у п'яти містах Гетьманщини і не повинні були втручатися в місцеве управління.

Городові козаки

- козаки, які мешкали в містах містечках, селах та хуторах Гетьманщини.

Займанщина

- привласнення козацькими переселенцями угідь сільськогосподарського призначення, що не обкладалися податками.

Конотопські статті

- гетьман позбавлявся прав впливу на старшину без згоди Старшинської ради або вироку військового суду; гетьманському урядові заборонялася самостійна зовнішньополітична діяльність; козацькі посли в Москві позбавлялися можливості брати участь у переговорах з Польщею щодо Гетьманщини.

Московські статті

- вибори гетьмана мали відбуватися лише з дозволу царя та у присутності його представника; гетьманський уряд позбавлявся самостійності у зовнішній політиці; збирання податків покладалося на московських воєвод; московські залоги отримували право перебувати у всіх великих містах.

Нелюбович-Тукальський Йосип

- Київський митрополит; палкий поборник самостійності Гетьманщини.

Переяславські статті

- заборона переобирання гетьмана без царського дозволу; гетьман втрачав право призначати і звільняти козацьку старшину; гетьманський уряд позбавлявся самостійності у зовнішньополітичній діяльності; царські залоги розташовувалися у Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві та Умані.

Пушкар Мартин

- полтавський полковник; ініціатор заколоту проти гетьмана Івана Виговського.

Руїна

- назва періоду в історії Гетьманщини, що супроводжувався безперервними громадянськими війнами; розчленуванням території козацької держави, її перебування у колі інтересів сусідніх країн.

Сірко Іван

- кошовий Запорозької Січі; легендарний учасник численних походів проти татар і турків.

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все