Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Тема 18.Українські землі наприкінці XVII - пер. пол. XVIII ст. (Мазепа)

Сторінка: (Назад)   1  2
  Все

Синод

- вищий орган управління Російською православною церквою після ліквідації Петром І Московського патріархату.
Entry link: Синод

Скоропадський Іван

- Стародубський полковник; учасник Північної війни; призначений Петром І гетьманом; перебував на цій посаді впродовж 1708-1722 pp.
Entry link: Скоропадський Іван

Шкільна драма

- драматична вистава релігійного змісту, що її ставили школярі, зокрема, для кращого засвоєння змісту латиномовних творів.
Entry link: Шкільна драма


Сторінка: (Назад)   1  2
  Все