Основні терміни, поняття, імена


Основні терміни, поняття, імена

Тема 32. Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)

Богомолець Олександр

- президент Всеукраїнської академії наук, з 1936 р. – АН УРСР (1930-1946) .
Entry link: Богомолець Олександр

Борецький Михайло

- митрополит Української автокефальної православної церкви (1927-1930).
Entry link: Борецький Михайло

Геноцид

- знищення окремих груп населення, окремих народів із расових, національних або релігійних мотивів
Entry link: Геноцид

Косіор Станіслав

- перший секретар ЦК КП(б)У (1928-1938).
Entry link: Косіор Станіслав

П'ятирічка

- п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався.
Entry link: П'ятирічка

Пропаганда

- поширення і постійне, глибоке та докладне роз'яснення якихось ідей, поглядів, знань.
Entry link: Пропаганда

Розкуркулювання

- політика знищення селян-власників шляхом адміністративного примусу до вступу в колгоспи або засобами оподаткування, а також шляхом депортації.
Entry link: Розкуркулювання

Розстріляне відродження

- період розвитку української культури впродовж 1922-1933 pp., що у подальшому супроводжувався політичними репресіями та ідеологічним тиском на інтелігенцію.
Entry link: Розстріляне відродження

Чубар Влас

- голова Ради Народних Комісарів УСРР (1923-1934).
Entry link: Чубар Влас

Якір Йона

- командувач військами Київського (Українського) військового округу (1925-1937).
Entry link: Якір Йона