Літературний словник


Літературний словник

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все

ЗАНЯТТЯ 17

Конфлікт

- зіткнення протилежних інтересів і поглядів, характерів і обставин, яке покладено в основу дії: може відбуватися між особою та суспільством, між персонажами, у свідомості героя; може бути явним чи прихованим, зовнішнім чи внутрішнім. 

Entry link: Конфлікт

Містерія

- масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд. 

Entry link: Містерія

Неоромантизм

  - стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на початку XX ст., названа Лесею Українкою «новоромантизмом». Генетично пов'язана з романтизмом.

Entry link: Неоромантизм

Прототип

- реально існуюча конкретна особа, життя, характер, діяльність якої покладені письменником в основу створеного ним художнього образу. 

Entry link: Прототип

Ремарка

 - авторське пояснення для режисера й акторів, у якому описано обстановку на сцені, зовнішність героїв, їхні дії, жести, інтонації тощо.

Entry link: Ремарка

Репліка

 - кожне окреме висловлювання персонажа п'єси. 

Entry link: Репліка

Тип

- яскравий художній образ - персонаж, який концентрує в собі риси характеру, спосіб мислення певної групи людей або нації, залишаючись яскраво індивідуальним, неповторним.

Entry link: Тип

Художня типізація

 - художнє узагальнення певних життєвих явищ у конкретних, індивідуальних образах і картинах. Відбираючи істотне, суттєве, властиве багатьом людям і явищам, письменник за допомогою образної уяви і художнього вимислу втілює це типове в індивідуальному образі. 

Entry link: Художня типізація

ЗАНЯТТЯ 18

Алегорія

- інакомовлення; троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу.

Entry link: Алегорія

Білий вірш

- вірш, у якому відсутнє римування, але зберігається чіткий ритм. 

Entry link: Білий вірш


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Далі)
  Все