Літературний словник


Літературний словник

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Далі)
  Все

ЗАНЯТТЯ 25

Хорей

 – двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

Entry link: Хорей

Ямб

– двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Entry link: Ямб

ЗАНЯТТЯ 26

Альфреско

- техніка настінного живопису, яка полягає в нанесенні водяної фарби на вологу штукатурку. 

Entry link: Альфреско

Архетип

- прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень. 

Entry link: Архетип

Ліричний герой

- особа, думки і почуття якої виражаються в ліриці. 

Entry link: Ліричний герой

Поліфонія

 — багатоголосся, при якому одночасно гармонійно поєднуються й розвиваються кілька самостійних мелодійних ліній (голосів). У літературі цей термін використовується в переносному значенні.

Entry link: Поліфонія

Роман у віршах

 - різновид змішаного жанру, якому властиві багатопроблемність, поєднання епічних принципів розповіді з суб'єктивним началом, притаманним ліричним творам. Дія в ньому, як правило, концентрується навколо долі одного чи кількох головних героїв.

Entry link: Роман у віршах

Шістдесятники

— творче молоде покоління шістдесятих років XX ст., сформоване в період тимчасової «відлиги» радянського режиму. Найповніше воно проявилося в літературі, що зазнала оновлення художніх форм, патетики романтизованого гуманізму. Творче покоління не обмежується одним десятиліттям. До них належать автори, які ввійшли в літературу в 50-х роках (Д. Павличко, Л. Костенко) або розкрили можливості свого таланту на межі 60-70-х років (Б. Олійник). 

Entry link: Шістдесятники

ЗАНЯТТЯ 27

Романтизм

 - літературний напрям, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. В Україні розвинувся у 20 - 60-ті роки XIX століття як реакція проти наявних бурлескних і травестійних традицій, передусім, під впливом поглибленого вивчення народної творчості.

Entry link: Романтизм

ЗАНЯТТЯ 28

Реалізм

— літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ; провідний критерій художності - вірність дійсності, прагнення до безпосередньої достовірності, «відтворення» життя у формах самого життя.

Entry link: Реалізм


Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Далі)
  Все