Літературний словник

Літературний словникЗаняття 2

Балада

- невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного або героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом. 

Билини

- руські народні епічні пісні про богатирів та їх подвиги.

Ліро-епічний твір

віршовий художній твір, у якому показуються вчинки персонажів (наявний сюжет) і разом з тим у прямій формі виявляється ставлення автора до цих вчинків (ліричні відступи).В одному творі поєднуються епічні сюжетно-розповідні елементи і властива ліриці емоційність, віршова форма і ліризм.

Метаморфоза

- перетворення однієї форми чого-небудь в іншу; видозміна.