Літературний словник

Літературний словникЗаняття 11

Нарис

 - невеликий прозовий художньо-публіцистичний твір,, у якому автор зображує взяті з життя факти, події, людей.

Соціально-психологічний роман

 - роман, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань.