Літературний словник


Літературний словник

Заняття 13

Гімн

- урочистий твір символічно-програмового змісту.

Entry link: Гімн

Терцина

 - віршова форма з трирядкових строф, у якій римуються між собою перший і третій рядки, а другий рядок римується з першим і останнім рядками наступної строфи.

Entry link: Терцина