Літературний словник


Літературний словник

Заняття 15

Емансипація

 - звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень. 

Entry link: Емансипація

Модернізм

 - філософсько-естетична й художня система, що склалася на межі XIX - XX ст. і об'єднала новітні напрями й течії, яким притаманна більша увага до внутрішнього світу людини і більша творча свобода у його розкритті. Проголошували переважну увагу до індивідуальних, а не суспільних цінностей, зосередження на складності й неоднозначності сучасної дійсності.

Entry link: Модернізм

Символізм

- стильова тенденція модернізму, що виникла у Франції в 70-х роках XIX ст., в українській літературі поширилася на початку XX ст. Головним художнім засобом є символ як спосіб вираження незбагненної суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця (символ -поза межами чуттєвого сприймання, дає право тлумачити його по-своєму).

Entry link: Символізм

Фемінізм

 - жіночий рух другої половини XIX ст. за зрівняння жінок у правах з чоловіками.

Entry link: Фемінізм