Літературний словник

Літературний словникЗаняття 25

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ідилія

- невеликий віршовий твір, у якому поетизується сільське життя (Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати»).

Алітерація

- зумисне надмірне повторення однакових приголосних, звуків з метою створення звукового образу зображуваного або посилення інтонаційної виразності мови.

Амфібрахій

 — трискладова стопа з наголосом на другому складі.

Анапест

 — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Бакхій

 -службова трискладова стопа з трьома ненаголошеними складами.

Верлібр

- один із видів віршів, ритмічна єдність якого ґрунтується на відносній синтаксичній завершеності рядків. Не поділяється на строфи, рядки мають різну довжину, різну кількість наголосів, довільно розташованих.

Дактиль

 – трискладова стопа з наголосом на першому складі.

Епіграма

- невеликий дотепний вірш з несподівано, граційно завершеною кінцівкою, у якому висміювали певні вади людей чи суспільства. 

Епіталама

 - весільний вірш на честь молодих. 

Епітафія

- надмогильний поетичний напис, що вшановував покійного. 


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все