Літературний словник


Літературний словник

Заняття 25

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ідилія

- невеликий віршовий твір, у якому поетизується сільське життя (Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати»).

Entry link: Ідилія

Алітерація

- зумисне надмірне повторення однакових приголосних, звуків з метою створення звукового образу зображуваного або посилення інтонаційної виразності мови.

Entry link: Алітерація

Амфібрахій

 — трискладова стопа з наголосом на другому складі.

Entry link: Амфібрахій

Анапест

 — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Entry link: Анапест

Бакхій

 -службова трискладова стопа з трьома ненаголошеними складами.

Entry link: Бакхій

Верлібр

- один із видів віршів, ритмічна єдність якого ґрунтується на відносній синтаксичній завершеності рядків. Не поділяється на строфи, рядки мають різну довжину, різну кількість наголосів, довільно розташованих.

Entry link: Верлібр

Дактиль

 – трискладова стопа з наголосом на першому складі.

Entry link: Дактиль

Епіграма

- невеликий дотепний вірш з несподівано, граційно завершеною кінцівкою, у якому висміювали певні вади людей чи суспільства. 

Entry link: Епіграма

Епіталама

 - весільний вірш на честь молодих. 

Entry link: Епіталама

Епітафія

- надмогильний поетичний напис, що вшановував покійного. 

Entry link: Епітафія

Медитація

 - поетичне міркування над проблемами життя і смерті, над сутністю людської душі. 

Entry link: Медитація

Ода

- хвалебна пісня або вірш про якусь видатну особу чи подію .

Entry link: Ода

Пірихій

- службова двоскладова стопа з обома ненаголошеними складами.

Entry link: Пірихій

Палімпсест

 - старовинний рукопис, звичайно пергаментний, на якому витирали первісний текст, щоб написати на ньому новий. 

Entry link: Палімпсест

Рефрен

 - повторення однакових слів чи виразів, віршованих рядків чи строф у творі з метою звернення на них особливої уваги читачів, підкреслення мелодійності, ритмічності.

Entry link: Рефрен

Спондей

- службова двоскладова стопа з обома наголошеними складами.

Entry link: Спондей

Стопа

- поєднання наголошених і ненаголошених складів, які повторюються в рядку.

Entry link: Стопа

Хорей

 – двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

Entry link: Хорей

Ямб

– двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

Entry link: Ямб


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все