Літературний словник

Літературний словникЗаняття 30

Алюзія

Алюзія - натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура.

Дискурс

 - спосіб, форма організації мовної і літературної діяльності, уживається як індивідуальний стиль .

Курйозні вірші

– вірші, які мають незвичайний зовнішній вигляд (акровірші, азбучний вірш, фігурний вірш тощо).

Ремінісценція

- відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів, виразів, деталей тощо з широко відомого твору іншого автора, перегукування з ним. При цьому вислови, запозичені в попередників, переосмислюються і набувають нового висвітлення. 

Рефлексія

- розмірковування, внутрішня зосередженість, аналіз власних роздумів і переживань.