Літературний словник


Літературний словник

Sie können das Glossar über das Suchfeld und das Stichwortalphabet durchsuchen.

@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle

Seite:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Weiter)
  Alle

І

Ідилія

- невеликий віршовий твір, у якому поетизується сільське життя (Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати»).

Eingabelink: Ідилія

Імпресіонізм

  стильова течія модернізму, що виникла наприкінці XIX ст. в Європі (спочатку в образотворчому мистецтві, згодом — у літературі). Творам цього стилю властиві такі ознаки: психологізм у змалюванні персонажів, прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження, особливий лаконізм прози, її ритмічність, багатство зорових (кольори) і слухових (звуки) образів, увага до яскравих деталей і водночас відмова від великих соціальних проблем.

Eingabelink: Імпресіонізм

Історичні пісні

 - народні ліро-епічні твори про важливі історичні події та конкретних історичних осіб.

Eingabelink: Історичні пісні

А

Алітерація

- зумисне надмірне повторення однакових приголосних, звуків з метою створення звукового образу зображуваного або посилення інтонаційної виразності мови.

Eingabelink: Алітерація

Алегорія

- інакомовлення; троп, у якому абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу.

Eingabelink: Алегорія

Альфреско

- техніка настінного живопису, яка полягає в нанесенні водяної фарби на вологу штукатурку. 

Eingabelink: Альфреско

Алюзія

Алюзія - натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура.

Eingabelink: Алюзія

Амфібрахій

 — трискладова стопа з наголосом на другому складі.

Eingabelink: Амфібрахій

Анапест

 — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Eingabelink: Анапест

Антитеза

- особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, думок, людських характерів.

Eingabelink: Антитеза


Seite:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Weiter)
  Alle