Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Освіта та навчання

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Далі)
  Все

competition

– конкурс – [kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n]

Entry link: competition

comprehensive school

– загальноосвітня школа

Entry link: comprehensive school

compulsory education

– обов`язкова освіта

Entry link: compulsory education

conscientious

– сумлінний, совісний – [ˌkɒnʃɪˈɛnʃəs]

Entry link: conscientious

copybook

– зошит

Entry link: copybook

course

– курс – [kɔːs]

Entry link: course

coursebook

– підручник, посібник – [ˈkɔːsˈbʊk]

Entry link: coursebook

cram for an exam

– інтенсивно готуватись до екзамену

Entry link: cram for an exam

curriculum

- навчальний план – [kʌˈrɪkjʊləm]

Entry link: curriculum

deadline

– крайній термін – [ˈdɛdˌlaɪn]

Entry link: deadline


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  14  (Далі)
  Все