Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Право. Політика. Економіка. Міжнародні відносини

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все

accept

— приймати – [əkˈsɛpt]

Entry link: accept

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

Entry link: activist

advance

– покращувати(ся) – [ədˈvɑːns]

Entry link: advance

agitator

– агітатор – [ˈædʒɪˌteɪtə]

Entry link: agitator

ambassador

– посол – [æmˈbæsədə]

Entry link: ambassador

Amnesty International (AI)

– Міжнаро́дна амні́стія (всесвітня з захисту прав людини)

Entry link: Amnesty International (AI)

armed forces

– збройні сили

Entry link: armed forces

arrangement

— угода – [əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt]

Entry link: arrangement

array

– велика кількість, сила-силенна – [əˈreɪ]

Entry link: array

assist

— допомагати – [əˈsɪst]

Entry link: assist


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все