Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Право. Політика. Економіка. Міжнародні відносини

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все

commit

— здійснювати – [kəˈmɪt]

Entry link: commit

completion

– завершення – [kəmˈpliːʃən]

Entry link: completion

Congress

– Конгрес (федеральний законодавчий орган у США; складається із Сенату і Палати представників) – [ˈkɒŋɡrɛs]

Entry link: Congress

Congressman

– конгресмен (амер.) – [ˈkɒŋɡrɛsmən]

Entry link: Congressman

Congresswoman

– конгресмен (амер.)

Entry link: Congresswoman

constituency

– виборці; виборчий округ

Entry link: constituency

constitution

– конституція – [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]

Entry link: constitution

construct

— будувати – [kənˈstrʌkt]

Entry link: construct

consulate

– консульство – [ˈkɒnsjʊlɪt]

Entry link: consulate

converge

– зустрічатись, сходитись – [kənˈvɜːdʒ]

Entry link: converge


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все