Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Право. Політика. Економіка. Міжнародні відносини

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все

dictator

– диктатор – [dɪkˈteɪtə]

Entry link: dictator

dictatorship

– диктатура

Entry link: dictatorship

diplomat

– дипломат – [ˈdɪpləˌmæt]

Entry link: diplomat

diplomatic relations

– дипломатичні відносини

Entry link: diplomatic relations

disadvantage

– невигідне становище, незручність – [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

Entry link: disadvantage

domestic

– внутрішній (у країні)

Entry link: domestic

donation

— дар, благодійний внесок – [də(ʊ)ˈneɪʃ(ə)n]

Entry link: donation

draft

— складати план – [drɑːft]

Entry link: draft

economic

– економічний – [ˌiːkəˈnɒmɪk]

Entry link: economic

economic recession

– економічний спад

Entry link: economic recession


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Далі)
  Все