Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Право. Політика. Економіка. Міжнародні відносини

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  20  (Далі)
  Все

equally

– однаково – [ˈiːkwəlɪ]                        

Entry link: equally

except for

– за винятком (чогось / когось)

Entry link: except for

exchange rate

– валютний курс

Entry link: exchange rate

executive

– виконавчий директор; службовець, керівник – [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]

Entry link: executive

exile

– заслання; вигнання – [ˈɛɡzaɪl]

Entry link: exile

existence

— існування – [ɪgˈzɪst(ə)ns]

Entry link: existence

fins

– ласти – [fɪns]

Entry link: fins

Foreign Affairs

– міжнародні відносини (галузь зовнішньої політики)

Entry link: Foreign Affairs

formal

— офіційний – [ˈfɔːm(ə)l]

Entry link: formal

frontier

– кордон

Entry link: frontier


Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  20  (Далі)
  Все