Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Проблеми і захист довкілля

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  22  (Далі)
  Все

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

Entry link: (non)-renewable resources

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

Entry link: abandoned

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

Entry link: absorbing

accident

– нещасний випадок – [ˈæksɪdənt]

Entry link: accident

acid rain

- кислотний дощ

Entry link: acid rain

act

– діяти - [akt]

Entry link: act

adopt

– допомагати - [əˈdɒpt]

Entry link: adopt

agriculture

– сільське господарство – [ˈæɡrɪˌkʌltʃə]

Entry link: agriculture

air pollution

– забруднення повітря

Entry link: air pollution

allow

– дозволяти – [əˈlaʊ]

Entry link: allow


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  22  (Далі)
  Все