Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Проблеми і захист довкілля

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  22  (Далі)
  Все

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

Entry link: explosion

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

Entry link: extensive

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

Entry link: extinct

famine

– голод - [ˈfamɪn]

Entry link: famine

fault

– вина - [fɔːlt]

Entry link: fault

fertilizer

– добриво – [ˈfəːtɪlʌɪzə]

Entry link: fertilizer

flood

– повінь - [flʌd]

Entry link: flood

forest fires

- лісові пожежі

Entry link: forest fires

fortunate

– везучий – [ˈfɔːtʃənɪt]

Entry link: fortunate

fossil fuel

– викопне паливо

Entry link: fossil fuel


Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  22  (Далі)
  Все