Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Молодь і сучасний світ

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

adults

– дорослі – [əˈdʌlts]

Entry link: adults

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

Entry link: attention

breathe

– дихати – [briːð]

Entry link: breathe

claim

– стверджувати – [kleɪm]

Entry link: claim

contain

– містити – [kənˈteɪn]

Entry link: contain

dairy products

- молочні продукти

Entry link: dairy products

die

– померти – [dʌɪ]

Entry link: die

disease

– хвороба – [dɪˈziːz]

Entry link: disease

eating habits

- харчові звички

Entry link: eating habits

fat

– жир – [t]

Entry link: fat


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все