Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Молодь і сучасний світ

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

adults

– дорослі – [əˈdʌlts]

Entry link: adults

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

Entry link: attention

breathe

– дихати – [briːð]

Entry link: breathe

claim

– стверджувати – [kleɪm]

Entry link: claim

contain

– містити – [kənˈteɪn]

Entry link: contain

dairy products

- молочні продукти

Entry link: dairy products

die

– померти – [dʌɪ]

Entry link: die

disease

– хвороба – [dɪˈziːz]

Entry link: disease

eating habits

- харчові звички

Entry link: eating habits

fat

– жир – [t]

Entry link: fat

harmful

– шкідливий – [ˈhɑːmfʊl]

Entry link: harmful

lead

вести – [liːd]

Entry link: lead

nutrition

– харчування – [njʊˈtrɪʃ(ə)n]

Entry link: nutrition

overweight

- надмірна вага – [əʊvəˈweɪt]

Entry link: overweight

parents

– батьки – [ˈpɛːr(ə)nts]

Entry link: parents

pneumonia

– пневмонія – [njuːˈməʊnɪə]

Entry link: pneumonia

society

– суспільство – [səˈsʌɪɪti]

Entry link: society

teenager

– підліток – [ˈtiːneɪdʒə]

Entry link: teenager

tuberculosis

– туберкульоз – [tjʊˌbəːkjʊˈləʊsɪs]

Entry link: tuberculosis

vitamin

– вітамін – [ˈvʌɪtəmɪn]

Entry link: vitamin

wealth

– багатство – [wɛlθ]

Entry link: wealth

worse

– гірше – [wəːs]

Entry link: worse

young people

– молодь

Entry link: young people

younger generation

- молоде покоління

Entry link: younger generation


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все