Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Характер та зовнішність людини

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

Entry link: abrupt

aggressive

– агресивний – [əˈɡrɛsɪv]

Entry link: aggressive

ambitious

– амбіційний – [æmˈbɪʃəs]                       

Entry link: ambitious

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

Entry link: anorexic

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

Entry link: appearance

argumentative

– який любить сперечатись – [ˌɑːɡjʊˈmɛntətɪv]

Entry link: argumentative

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

Entry link: arrogant

as good as gold

– відмінний

Entry link: as good as gold

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

Entry link: assertive

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]

Entry link: attractive


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все