Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Характер та зовнішність людини

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

Entry link: abrupt

aggressive

– агресивний – [əˈɡrɛsɪv]

Entry link: aggressive

ambitious

– амбіційний – [æmˈbɪʃəs]                       

Entry link: ambitious

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

Entry link: anorexic

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

Entry link: appearance

argumentative

– який любить сперечатись – [ˌɑːɡjʊˈmɛntətɪv]

Entry link: argumentative

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

Entry link: arrogant

as good as gold

– відмінний

Entry link: as good as gold

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

Entry link: assertive

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]

Entry link: attractive

auburn hair

– золотисто-каштанове волосся

Entry link: auburn hair

bald

– лисий – [bɔːld]

Entry link: bald

be a pain in the neck

– дратувати, нервувати

Entry link: be a pain in the neck

be as hard as nails

– бути у чудовій формі (про спортсмена)

Entry link: be as hard as nails

be in (his|her) early twenties

– мати поза двадцять років

Entry link: be in (his|her) early twenties

be in (his|her) late twenties

– бути у віці 27-29 років

Entry link: be in (his|her) late twenties

be in (his|her) mid-twenties

– бути у віці близько 25-ти років                                                                   

Entry link: be in (his|her) mid-twenties

beard

– борода – [bɪəd]

Entry link: beard

birthmark

– родимка – [ˈbɜːθˌmɑːk]

Entry link: birthmark

blonde hair

– світле волосся

Entry link: blonde hair

brainless

– дурний – [ˈbreɪnlɪs]

Entry link: brainless

brainy

– тямущий – [ˈbreɪnɪ]

Entry link: brainy

bright

– яскравий – [braɪt]

Entry link: bright

broad-minded

– широких поглядів

Entry link: broad-minded

brusque

– нетактовний, безцеремонний – [bruːsk]

Entry link: brusque

bushy eyebrows

– густі брови

Entry link: bushy eyebrows

cheekbones

– вилиці – [ˈtʃiːkˌbəʊn]                                   

Entry link: cheekbones

chubby

– повнощокий – [ˈtʃʌbɪ]

Entry link: chubby

clean-shaven

– поголений (про чоловіче обличчя)

Entry link: clean-shaven

complexion

– колір обличчя – [kəmˈplɛkʃən]

Entry link: complexion

crafty

– хитрий – [ˈkrɑːftɪ]

Entry link: crafty

crew-cut

– коротка стрижка «їжачок»

Entry link: crew-cut

cruel

– жорстокий – [ˈkruːəl]

Entry link: cruel

cunning

– хитрий, підступний – [ˈkʌnɪŋ]

Entry link: cunning

curly hair

– кучеряве волосся

Entry link: curly hair

daft

– божевільний, недоумкуватий – [dɑːft]

Entry link: daft

dark-skinned

– смуглий

Entry link: dark-skinned

dim

– нерозумний – [dɪm]

Entry link: dim

direct

– прямий – [dɪˈrɛkt]                      

Entry link: direct

discourteous

– невихований, грубий – [dɪsˈkɜːtɪəs]

Entry link: discourteous

down-to-earth

– приземлений

Entry link: down-to-earth

dyed hair

– фарбоване волосся

Entry link: dyed hair

easy-going

– безтурботний

Entry link: easy-going

economical

– економний – [ˌiːkəˈnɒmɪkəl]

Entry link: economical

elegant

– елегантний – [ˈɛlɪɡənt]

Entry link: elegant

envious

– заздрісний – [ˈɛnvɪəs]

Entry link: envious

even-tempered

– врівноважений, спокійний

Entry link: even-tempered

extravagant

– екстравагантний – [ɪkˈstrævəɡənt]

Entry link: extravagant

extroverted

– екстраверт, відкрита людина – [ˈɛkstrəvɜːtɪd]

Entry link: extroverted

eyelashes

– вії – [ˈaɪˌlæʃ]                              

Entry link: eyelashes

facial features

– риси обличчя

Entry link: facial features

fair hair

– світле волосся

Entry link: fair hair

first impression

– перше враження

Entry link: first impression

flat nose

– приплюснутий ніс                             

Entry link: flat nose

foolish

– дурний – [ˈfuːlɪʃ]

Entry link: foolish

frank

– відвертий – [fræŋk]

Entry link: frank

freckles

– веснянки – [ˈfrɛkəl]                         

Entry link: freckles

fringe

– чубчик – [frɪndʒ]

Entry link: fringe

full of oneself

– чванливий

Entry link: full of oneself

generous

– щедрий – [ˈdʒɛnərəs]

Entry link: generous

get a tan

– засмагнути

Entry link: get a tan

get on everyone`s nerves

– нервувати усіх

Entry link: get on everyone`s nerves

gifted

– обдарований – [ˈɡɪftɪd]

Entry link: gifted

ginger-haired

– рудоволосий                                     

Entry link: ginger-haired

goatee

– еспаньйолка (цапина борідка) – [ɡəʊˈtiː]

Entry link: goatee

good-looking

– який гарно виглядає

Entry link: good-looking

gregarious

– товариський – [ɡrɪˈɡɛərɪəs]

Entry link: gregarious

half-witted

– недоумкуватий

Entry link: half-witted

handsome

– красивий (про чоловіка) – [ˈhændsəm]

Entry link: handsome

have a haircut

– постригтися

Entry link: have a haircut

have a heart of gold

– мати золоте серце

Entry link: have a heart of gold

have a nice figure

– мати гарну фігуру

Entry link: have a nice figure

have a paunch

– мати пузо

Entry link: have a paunch

have a quick temper

– мати запальний характер

Entry link: have a quick temper

hazel eyes

– карі очі

Entry link: hazel eyes

height

– зріст – [haɪt]

Entry link: height

ill-mannered

– невихований, грубий

Entry link: ill-mannered

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

Entry link: impolite

innocent

– невинний – [ˈɪnəsənt]                            

Entry link: innocent

intelligent

– розумний – [ɪnˈtɛlɪdʒənt]

Entry link: intelligent

introverted

– інтроверт, замкнута людина – [ˈɪntrəvɜːtɪd]

Entry link: introverted

laid-back

– неспішний

Entry link: laid-back

mean

– жадібний; поганий, злий – [miːn]

Entry link: mean

messy-looking

– неохайний з вигляду

Entry link: messy-looking

middle-aged

– середнього віку

Entry link: middle-aged

miserly

– скупий, жадібний

Entry link: miserly

moustache

– вуса – [məˈstɑːʃ]

Entry link: moustache

muscular

– мускулистий – [ˈmʌskjʊlə]

Entry link: muscular

naіve

– наївний – [naɪˈiːv]

Entry link: naіve

nosy

– цікавий – [ˈnəʊzɪ]

Entry link: nosy

obese

– товстий – [əʊˈbiːs]

Entry link: obese

obstinate

– впертий – [ˈɒbstɪnɪt]

Entry link: obstinate

of medium height

– середнього зросту

Entry link: of medium height

optimistic

– оптимістичний – [ˌɒptɪˈmɪstɪk]

Entry link: optimistic

pale skin

– бліда шкіра

Entry link: pale skin

permissive

– поблажливий – [pəˈmɪsɪv]                                

Entry link: permissive

person

– людина; особа – [ˈpɜːsən]

Entry link: person

personality

– особистість – [ˌpɜːsəˈnælɪtɪ]

Entry link: personality

pessimistic

– песимістичний – [ˌpɛsɪˈmɪstɪk]

Entry link: pessimistic

pig-headed

– впертий

Entry link: pig-headed

plaits

– коси – [plæt]

Entry link: plaits

plump

– повний – [plʌmp]

Entry link: plump

pointed nose

– гострий ніс

Entry link: pointed nose

pony-tail

– «хвіст» (жіноча зачіска)

Entry link: pony-tail

quarrelsome

– сварливий, забіякуватий – [ˈkwɒrəlsəm]

Entry link: quarrelsome

receding hair

– волосся,що випадає

Entry link: receding hair

relaxed

– розслаблений – [rɪˈlækst]

Entry link: relaxed

reliable

– надійний – [rɪˈlaɪəbəl]

Entry link: reliable

round-faced

– круглолиций

Entry link: round-faced

rude

– невихований, грубий – [ruːd]

Entry link: rude

scar

– шрам – [skɑː]

Entry link: scar

scruffy

– неохайний – [ˈskrʌfɪ]

Entry link: scruffy

self-assured

– впевнений у собі

Entry link: self-assured

self-important

– чванливий

Entry link: self-important

sensible

– розсудливий, розумний – [ˈsɛnsɪbəl]

Entry link: sensible

short

– низький

Entry link: short

shoulder-length

– довжини до плечей

Entry link: shoulder-length

shrewd

– проникливий, розумний – [ʃruːd]

Entry link: shrewd

sideburns

– бакенбарди – [ˈsaɪdˌbɜːnz]

Entry link: sideburns

silly

– недоумкуватий – [ˈsɪlɪ]

Entry link: silly

simple

– простий, простодушний – [ˈsɪmpəl]

Entry link: simple

sincere

– щирий – [sɪnˈsɪə]

Entry link: sincere

skinny

– худорлявий (занадто худий) – [ˈskɪnɪ]

Entry link: skinny

slim

– тонкий, стрункий – [slɪm]

Entry link: slim

sly

– лукавий, хитрий, лицемірний – [slaɪ]

Entry link: sly

smart

– розумний – [smɑːt]

Entry link: smart

snub nose

– кирпатий ніс

Entry link: snub nose

sociable

– товариський – [ˈsəʊʃəbəl]                               

Entry link: sociable

spectacles

– окуляри – [ˈspɛktəkəlz]

Entry link: spectacles

spiky

– сварливий – [ˈspaɪkɪ]

Entry link: spiky

stingy

– скупий – [ˈstɪndʒɪ]

Entry link: stingy

stocky

– кремезний – [ˈstɒkɪ]

Entry link: stocky

stout

– огрядний, гладкий – [staʊt]

Entry link: stout

straight hair

– пряме волосся

Entry link: straight hair

stressed out

– напружений, схвильований

Entry link: stressed out

stubborn

– впертий – [ˈstʌbən]

Entry link: stubborn

stunning

– приголомшливий – [ˈstʌnɪŋ]

Entry link: stunning

tall

– високий – [tɔːl]

Entry link: tall

tattoo

– татуювання – [tæˈtuː]

Entry link: tattoo

tense

– напружений – [tɛns]

Entry link: tense

thick

– товстий – [θɪk]

Entry link: thick

thin-faced

– довголиций

Entry link: thin-faced

thrifty

– ощадливий – [ˈθrɪftɪ]

Entry link: thrifty

tight-fisted

– скупий

Entry link: tight-fisted

trustworthy

– надійний – [ˈtrʌstˌwɜːðɪ]

Entry link: trustworthy

unattractive

– непривабливий

Entry link: unattractive

untidy-looking

– неохайний з вигляду

Entry link: untidy-looking

upset

– засмучений – [ʌpˈsɛt]

Entry link: upset

wavy hair

– хвилясте волосся

Entry link: wavy hair

wear glasses

– носити окуляри

Entry link: wear glasses

well-built

– гарної статури

Entry link: well-built

well-dressed

– гарно одягнений

Entry link: well-dressed

worked-up

– схвильований

Entry link: worked-up

wrinkles

– зморшки – [ˈrɪŋkəl]

Entry link: wrinkles


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все