Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Почуття та стосунки

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Все

admire

– захоплюватись – [ədˈmaɪə]

Entry link: admire

admit

– визнавати

Entry link: admit

adore

обожнювати; поклонятися [ə'dɔ:]

Entry link: adore

alone

– сам, один – [əˈləʊn]

Entry link: alone

amazed

– вражений, здивований – [əˈmeɪzd]

Entry link: amazed

amused (by)

– вражений

Entry link: amused (by)

angry (with smb.)

– злитись (на когось) – [ˈæŋɡrɪ]

Entry link: angry (with smb.)

attract

— приваблювати [ə'trækt]

Entry link: attract

badly treated

– до якого погано ставляться

Entry link: badly treated

be afraid of

– боятися (когось / чогось)

Entry link: be afraid of

be crazy about smb.

— бути дуже захопленим кимсь

Entry link: be crazy about smb.

be in love (with)

— бути закоханим (у)

Entry link: be in love (with)

be madly in love with smb.

— безумно, шалено закохатися в когось

Entry link: be madly in love with smb.

be terrified of

– жахатися (когось / чогось)

Entry link: be terrified of

bewildered

– спантеличений, стурбований – [bɪˈwɪldəd]

Entry link: bewildered

bitter

– гіркий – [ˈbɪtə]

Entry link: bitter

can`t stand (something or somebody)

– не могти терпіти (щось / когось)

Entry link: can`t stand (something or somebody)

chap

– хлопець, приятель – [tʃæp]

Entry link: chap

company

– компанія – [ˈkʌmpənɪ]

Entry link: company

contempt

– зневага – [kənˈtɛmpt]

Entry link: contempt

date smb.

— призначати побачення, зустрічатися з кимось

Entry link: date smb.

disappointed

– розчарований – [ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]

Entry link: disappointed

dislike

– не подобатися – [dɪsˈlaɪk]    

e.g. She dislikes Chinese cuisine. – Їй не подобається китайська кухня.

Entry link: dislike

emotional

– емоційний – [ɪˈməʊʃənəl]

Entry link: emotional

excited

– схвильований – [ɪkˈsaɪtɪd]

Entry link: excited

fall in love with smb.

— закохатися в когось

Entry link: fall in love with smb.

fall out of love with smb.

— розлюбити когось

Entry link: fall out of love with smb.

fancy

подобатися, любити  ['fænsɪ]

Entry link: fancy

fed up with

– ситий (чимось)

Entry link: fed up with

feel

– почувати; відчувати – [fiːl]

Entry link: feel

feel sorry

 – співчувати; шкодувати

Entry link: feel sorry

feel uneasy

– почуватися незручно

Entry link: feel uneasy

feeling

– почуття; відчуття – [ˈfiːlɪŋ]

Entry link: feeling

frighten

– лякати - [ˈfraɪtən]

Entry link: frighten

frown on

– не схвалювати

Entry link: frown on

get on well (with)

– ладити добре (з)

Entry link: get on well (with)

gloomy

– похмурий – [ˈɡluːmɪ]

Entry link: gloomy

go out (with)

— виходити у світ, зустрічатися (з)

Entry link: go out (with)

grudge

– виявляти невдоволення; заздрити – [ɡrʌdʒ]

Entry link: grudge

happy

– щасливий – [ˈhæpɪ]

Entry link: happy

have a lot in common

– мати багато спільного

Entry link: have a lot in common

have respect for

– поважати (когось)

Entry link: have respect for

hide one`s feelings

– приховувати свої почуття

Entry link: hide one`s feelings

hiss

– освистувати; сичати

Entry link: hiss

hostile

– ворожий – [ˈhɒstaɪl]

Entry link: hostile

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

Entry link: impress

in one`s company

– у чиїйсь компанії

Entry link: in one`s company

in particular

– особливо

Entry link: in particular

indifferent to

– байдужий до

Entry link: indifferent to

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]

Entry link: inferiority complex

insult

– ображати – [ɪnˈsʌlt]

Entry link: insult

jealous

– заздрісний; ревнивий – [ˈdʒɛləs]

Entry link: jealous

keen on

– заповзятливий до (чогось)

Entry link: keen on

keep distance from

– тримати дистанцію з

Entry link: keep distance from

keep out of one`s way

– тримати(ся) подалі від когось

Entry link: keep out of one`s way

kiss

— цілувати (ся) - [kɪs]

Entry link: kiss

loathe each other

– ненавидіти один одного – [ləʊð]

Entry link: loathe each other

lonely

– самотній – [ˈləʊnlɪ]

Entry link: lonely

look down (on smb.)

– зневажати (когось)

Entry link: look down (on smb.)

look down on (somebody)

– зневажати

Entry link: look down on (somebody)

look up to (somebody)

– ставитись з повагою до (когось)

Entry link: look up to (somebody)

love-hate relationship

– відносини, у яких чергуються почуття любові та ненависті

Entry link: love-hate relationship

mingle with

– спілкуватись з – [ˈmɪŋɡəl]

Entry link: mingle with

miserable

– нещасний – [ˈmɪzərəbəl]

Entry link: miserable

mood

– настрій – [muːd]

Entry link: mood

moved

– зворушений – [muːvd]

Entry link: moved

on cloud nine

– на сьомому небі від щастя

Entry link: on cloud nine

over the moon

– дуже щасливий

Entry link: over the moon

overwhelmed

– переповнений – [ˌəʊvəˈwɛlmd]

Entry link: overwhelmed

particularly

– особливо – [pəˈtɪkjʊləlɪ]

Entry link: particularly

passionately

пристрасно, палко ['pæʃənɪtlɪ]

Entry link: passionately

peace

– мир – [piːs]

Entry link: peace

petrified

– остовпілий, заціпенілий – [ˈpɛtrɪfaɪd]

Entry link: petrified

pity (smb.)

– співчувати (комусь) – [ˈpɪtɪ]

Entry link: pity (smb.)

popularity

– популярність – [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]

Entry link: popularity

quite

– досить – [kwaɪt]

Entry link: quite

regard somebody with

– ставитися до когось з

Entry link: regard somebody with

reluctant

– неохочий – [rɪˈlʌktənt]

Entry link: reluctant

resent

– обурюватися – [rɪˈzɛnt]

Entry link: resent

sensitive

– чутливий – [ˈsɛnsɪtɪv]

Entry link: sensitive

sentimental

– сентиментальний – [ˌsɛntɪˈmɛntəl]

Entry link: sentimental

sick to death of

– якому набридло по горло

Entry link: sick to death of

sympathy

– співчуття – [ˈsɪmpəθɪ]

Entry link: sympathy

take care of (about) smb.

— дбати (піклуватися) про когось

Entry link: take care of (about) smb.

thrill

– трепет – [θrɪl]

Entry link: thrill

touched

 – розчулений – [tʌtʃt]

Entry link: touched

trust

– довіряти – [trʌst]

Entry link: trust

ugliness

– потворність – [ˈʌɡlɪnɪs]

Entry link: ugliness

walk on air

– бути на сьомому небі від щастя

Entry link: walk on air

worry

– хвилюватися – [ˈwʌrɪ]

Entry link: worry


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Все