Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Культура і мистецтво

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Далі)
  Все

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

Entry link: exception

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

Entry link: exhibition

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

Entry link: expressionism

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

Entry link: fairy

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

Entry link: feature (to feature)

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

Entry link: fiddle

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

Entry link: figure

flute

– флейта – [fluːt]

Entry link: flute

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

Entry link: folklore

folktale

– народна казка

Entry link: folktale


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Далі)
  Все