Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Мова і література. Спілкування

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (Далі)
  Все

the Caribbean

– держави й острови Карибського моря

Entry link: the Caribbean

theft

– крадіжка – [θɛft]

Entry link: theft

therefore

– тому, отже – [ˈðɛəˌfɔː]

Entry link: therefore

toward

–в напрямку до; по відношенню до – [təˈwɔːd]

Entry link: toward

transfix

– пронизувати; приголомшувати – [trænsˈfɪks]

Entry link: transfix

translation

– переклад – [trænsˈleɪʃən]

Entry link: translation

Ukrainian

– українська – [juːˈkreɪnɪən]

Entry link: Ukrainian

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)

Entry link: universal grammar

utterly

– цілком, надзвичайно – [ˈʌtəlɪ]

Entry link: utterly

vivid

– чіткий; яскравий – [ˈvɪvɪd]

Entry link: vivid


Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (Далі)
  Все