Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Мова і література. Спілкування

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Далі)
  Все

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

Entry link: illustrate

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

Entry link: imaginary

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

Entry link: inflection

international cooperation

– міжнародна співпраця

Entry link: international cooperation

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Entry link: intonation

Japanese

– японська – [ˌdʒæpəˈniːz]

Entry link: Japanese

language acquisition

– вивчення / набуття мови

Entry link: language acquisition

language barrier

– мовний бар`єр

Entry link: language barrier

language cliché

– мовне кліше / формула

Entry link: language cliché

language enthusiast

– той, що захоплюється мовами

Entry link: language enthusiast


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Далі)
  Все