Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Все

G

gadget

– ґаджет

Entry link: gadget

gain popularity

– здобути популярність

Entry link: gain popularity

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

Entry link: gallery

gambling

- азартна гра - ['gæmblɪŋ]

Entry link: gambling

game show

- телевізійна гра

Entry link: game show

gardening

– садівництво – [ˈgɑːdənɪŋ]

 

Entry link: gardening

garlic

– часник – [ˈgɑːlɪk]

Entry link: garlic

gas cloud

– хмара газу

Entry link: gas cloud

gender discrimination

– дискримінація за статтю

Entry link: gender discrimination

generation

- покоління - [dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n]

Entry link: generation

generous

– щедрий – [ˈdʒɛnərəs]

Entry link: generous

geneticist

– генетик

Entry link: geneticist

genetics

– генетика

Entry link: genetics

genre

– жанр – [ˈʒɑːnrə]

Entry link: genre

geologist

– геолог

Entry link: geologist

geology

– геологія (наука про землю, її речовинний склад, будову та розвиток)

Entry link: geology

German

– німецька – [ˈdʒɜːmən]

Entry link: German

gesture

– жест – [ˈdʒɛstʃə]

Entry link: gesture

get a degree

– отримати ступінь

Entry link: get a degree

get a diploma

– отримати диплом

Entry link: get a diploma

get a tan

– засмагнути

Entry link: get a tan

get dressed

 – одягатися 

Entry link: get dressed

get in touch (with)

– зв`ячатись із

Entry link: get in touch (with)

get injured

– поранитися

Entry link: get injured

get lost

– загубитися

Entry link: get lost

get on everyone`s nerves

– нервувати усіх

Entry link: get on everyone`s nerves

get on well (with)

– ладити добре (з)

Entry link: get on well (with)

get pedaling

– сісти на велосипед

Entry link: get pedaling

get up

– вставати 

Entry link: get up

gifted

– обдарований – [ˈɡɪftɪd]

Entry link: gifted

ginger

– імбир – [ˈdʒɪndʒə]

Entry link: ginger

ginger-haired

– рудоволосий                                     

Entry link: ginger-haired

glass of milk

– склянка молока

Entry link: glass of milk

global warming

- глобальне потепління

Entry link: global warming

global well-being

– загальний добробут

Entry link: global well-being

globalisation

– глобалізація – [ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən]

Entry link: globalisation

globetrotter

– завзятий мандрівник – [ˈgləʊbˌtrɒtə]

Entry link: globetrotter

gloomy

– похмурий – [ˈɡluːmɪ]

Entry link: gloomy

gloves

– рукавички – [glʌvs]

Entry link: gloves

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

Entry link: glucose

GM (genetically modified) foods

– генно-модифіковані продукти

Entry link: GM (genetically modified) foods

go dead

– зламатися; вийти з ладу

Entry link: go dead

go home

– йти додому

Entry link: go home

go out (with)

— виходити у світ, зустрічатися (з)

Entry link: go out (with)

go out with friends

– проводити час з друзями

Entry link: go out with friends

go shopping

– ходити за покупками – [ˈgəʊ ˈʃɒpɪŋ]

Entry link: go shopping

go sightseeing

– оглядати визначні місця

Entry link: go sightseeing

go to a concert

– іти на концерт

Entry link: go to a concert

go to a meeting

– йти на зустріч

Entry link: go to a meeting

go to bed

– іти спати

Entry link: go to bed

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

Entry link: go to hospital

go to school

– ходити в школу

Entry link: go to school

go to the cinema

– ходити в кіно

Entry link: go to the cinema

go to the gym

– ходити в тренажерний зал

Entry link: go to the gym

go to the theatre

– ходити в театр

Entry link: go to the theatre

go to work/school

– йти на роботу/до школи

Entry link: go to work/school

goal

– гол – [ɡəʊl]

Entry link: goal

goalkeeper

– воротар – [ˈɡoʊlˌkiːpə]

Entry link: goalkeeper

goatee

– еспаньйолка (цапина борідка) – [ɡəʊˈtiː]

Entry link: goatee

golf

– гольф – [ɡɒlf]  

Entry link: golf

good habits

– гарні звички

Entry link: good habits

good-looking

– який гарно виглядає

Entry link: good-looking

govern

– управляти (державою, ін.)

Entry link: govern

government

– уряд

Entry link: government

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

Entry link: GP (General Practitioner)

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

Entry link: GPS (Global Positioning System)

grade

– оцінка

Entry link: grade

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

Entry link: gradual

graduate (from a university)

– випускник – [ˈɡrædjʊɪt]

Entry link: graduate (from a university)

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]

Entry link: grammar

grammar school

– середня класична школа

Entry link: grammar school

grammatical structure

– граматична структура

Entry link: grammatical structure

grape

– виноград – [greɪp]

Entry link: grape

grasp

– збагнути, зрозуміти – [ɡrɑːsp]

Entry link: grasp

gravel

– гравій – [ˈɡrævəl]

Entry link: gravel

greenhouse effect

- парниковий ефект

Entry link: greenhouse effect

Greenpeace

– Ґрінпіс (міжнародна природоохоронна організація)

Entry link: Greenpeace

gregarious

– товариський – [ɡrɪˈɡɛərɪəs]

Entry link: gregarious

grisly

– жахаючий

Entry link: grisly

grocery

– продуктовий – [ˈgrəʊs(ə)ri]

Entry link: grocery

grudge

– виявляти невдоволення; заздрити – [ɡrʌdʒ]

Entry link: grudge

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

Entry link: gruesome

guidance counselors

- шкільні консультанти

Entry link: guidance counselors

gym

– тренажерний зал – [dʒɪm]

Entry link: gym

gymnastics

– гімнастика – [dʒɪmˈnæstɪks]

Entry link: gymnastics


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Все