Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все

I

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

Entry link: incident

include (to include)

– включати – [ɪnˈkluːd]

Entry link: include (to include)

incorporate

– включати (щось до чогось)

Entry link: incorporate

incredible

– неймовірний – [ɪnˈkrɛdəbəl]

Entry link: incredible

independence

– незалежність

Entry link: independence

independently

- самостійно - [ˌɪndɪˈpɛnd(ə)ntli]

Entry link: independently

indifferent to

– байдужий до

Entry link: indifferent to

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

Entry link: indigenous

indoor activities

– заходи, які відбуваються у приміщенні – [ˈɪnˌdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

Entry link: indoor activities

indulge

– віддаватися втіхам – [ɪnˈdʌldʒ]

Entry link: indulge


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все