Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все

I

internal

– внутрішній – [ɪnˈtɜːnəl]

Entry link: internal

International Chamber of Commerce

– Міжнародна торговельна палата

Entry link: International Chamber of Commerce

international cooperation

– міжнародна співпраця

Entry link: international cooperation

International monetary Fund

– Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Entry link: International monetary Fund

International Morse Code

– азбука Морзе (система умовних знаків для передавання букв і цифр у телеграфії)

Entry link: International Morse Code

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Entry link: intonation

introverted

– інтроверт, замкнута людина – [ˈɪntrəvɜːtɪd]

Entry link: introverted

invalid

– недійсний – [ɪnˈvælɪd]

Entry link: invalid

invaluable

– безцінний, неоціненний – [ɪnˈvæljʊəbl̩]

Entry link: invaluable

invention

– винахід – [ɪnˈvɛnʃən]

Entry link: invention


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Далі)
  Все