Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

O

obese

– товстий – [əʊˈbiːs]

Entry link: obese

obituary

– некролог – [əˈbɪtjʊərɪ]

Entry link: obituary

obligation

— зобов'язання – [ɒblɪˈgeɪʃ(ə)n]

Entry link: obligation

obsessed

– одержимий 

Entry link: obsessed

obstacle

– перешкода – [ˈɒbstəkəl]

Entry link: obstacle

obstinate

– впертий – [ˈɒbstɪnɪt]

Entry link: obstinate

obtain a certificate

– отримати атестат

Entry link: obtain a certificate

occupied

– зайнятий

Entry link: occupied

occurrence

 - явище, випадок - [əˈkʌr(ə)ns]

Entry link: occurrence

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

Entry link: oculist

of medium height

– середнього зросту

Entry link: of medium height

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

Entry link: offset

oil

– олія – [ɔɪl]

Entry link: oil

oil spill

– розлив нафти

Entry link: oil spill

oil tankers

– нафтові танкери

Entry link: oil tankers

oil-slick

нафтова пляма

Entry link: oil-slick

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

Entry link: ointment

old maid

- стара діва - [transcriptiontranscription]

Entry link: old maid

old–fashioned

– старомодний

Entry link: old–fashioned

Olympic Games

– олімпійські ігри

Entry link: Olympic Games

Olympic gold

– олімпійське золото

Entry link: Olympic gold

on cloud nine

– на сьомому небі від щастя

Entry link: on cloud nine

on foot

– пішки

Entry link: on foot

on the web

– в мережі

Entry link: on the web

one-way ticket

– білет «в один бік»

Entry link: one-way ticket

ongoing

– триваючий, у процесі – [ˈɒnˌɡəʊɪŋ]

Entry link: ongoing

onion

– цибуля – [ˈʌnjən]

Entry link: onion

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]

Entry link: opening

opera

 – опера – [ˈoʊpərə]

Entry link: opera

opinion

– точка зору, погляд – [əˈpɪnjən]

Entry link: opinion

oppressed

– пригноблений

Entry link: oppressed

optimism

– оптимізм – [ˈɒptɪmɪz(ə)m]

Entry link: optimism

optimistic

– оптимістичний – [ˌɒptɪˈmɪstɪk]

Entry link: optimistic

optional course

– предмет/курс на вибір

Entry link: optional course

oral activities

– усні завдання

Entry link: oral activities

orbit

– орбіта – [ˈɔːbɪt]

Entry link: orbit

orchestra music

– оркестрова музика – [ˈɔːkɪstrə ˈmjuːzɪk]

Entry link: orchestra music

organic food

– органічна (екологічно чиста) їжа

Entry link: organic food

Oscar (Academy Award)

– премія Оскар, яка присуджується у США за здобутки у кіноіндустрії

Entry link: Oscar (Academy Award)

out loud

– вголос

Entry link: out loud

out of fashion

– той, що вийшов з моди

Entry link: out of fashion

out of stock

- немає в запасі (немає в наявності) 

Entry link: out of stock

outdoor activities

– заходи, які відбуваються під відкритим небом – [ˈaʊtˈdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

Entry link: outdoor activities

outer space

- космічний простір

Entry link: outer space

outline

— намалювати контур – [ˈaʊtlʌɪn]

Entry link: outline

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

Entry link: outsmart

out–dated

– застарілий

Entry link: out–dated

over the last years

– за останні роки

Entry link: over the last years

over the moon

– дуже щасливий

Entry link: over the moon

overcoat

– пальто – [ˈəʊvəkəʊt]

Entry link: overcoat

overlook

– виходити на – [ˌəʊvəˈlʊk]

Entry link: overlook

overpopulation

– перенаселення 

Entry link: overpopulation

overweight

- надмірна вага – [əʊvəˈweɪt]

Entry link: overweight

overwhelmed

– переповнений – [ˌəʊvəˈwɛlmd]

Entry link: overwhelmed

ozone depletion

– зменшення озонового шару 

Entry link: ozone depletion

ozone hole

– озонова діра

Entry link: ozone hole

ozone layer

- озоновий шар

Entry link: ozone layer


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все