Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все

R

race

- гонка - [reɪs]

Entry link: race

radish

– редис – [ˈrædɪʃ]

Entry link: radish

rainforest

– тропічний ліс – [ˈreɪnˌfɒrɪst]

Entry link: rainforest

rainforest destruction

– руйнування тропічних лісів

Entry link: rainforest destruction

raise children

- виховувати дітей

Entry link: raise children

random

- випадковий - [ˈrandəm]

Entry link: random

rare

– рідкісний – [rɛə]

Entry link: rare

rarely

 - рідко - [ˈrɛəlɪ]

Entry link: rarely

rash

– висипка – [ræʃ]

Entry link: rash

raspberry

– малина – [ˈrɑːzb(ə)ri]

Entry link: raspberry

ratify

— ратифікувати – [ˈrætɪfʌɪ]

Entry link: ratify

re-sit an exam

– перездавати екзамен

Entry link: re-sit an exam

reach destination

– досягти місця призначення – [ˈriːtʃ ˌdɛstɪˈneɪʃən]

Entry link: reach destination

read up for an exam

– готуватися до екзамену

Entry link: read up for an exam

readership

– коло читачів – [ˈriːdəʃɪp]

Entry link: readership

reading

– читання – [ˈriːdɪŋ]

Entry link: reading

ready-made clothes

– готовий одяг

Entry link: ready-made clothes

rebirth

– відродження

Entry link: rebirth

rebranding

– ребрединг (зміна обличчя / іміджу організації, продукту тощо) – [ˌriːˈbrændɪŋ]

Entry link: rebranding

recede

– відступати; зменшуватись – [rɪˈsiːd]

Entry link: recede

receding hair

– волосся,що випадає

Entry link: receding hair

receipt

- чек (квиток) - [rɪ'siːt]

Entry link: receipt

recently

– нещодавно – [ˈriːsəntlɪ]

Entry link: recently

reception

– стійка адміністратора (у готелі) – [rɪˈsɛpʃən]

Entry link: reception

receptionist

– адміністратор (у готелі)

Entry link: receptionist

receptive

– сприйнятливий – [rɪˈsɛptɪv]

Entry link: receptive

recess (am.)

– велика перерва у школі  – [ˈriːsɛs]

Entry link: recess (am.)

recognition

– визнання – [rɛkəgˈnɪʃ(ə)n]

Entry link: recognition

recount

– детально розказувати

Entry link: recount

recycle

– переробка – [riːˈsʌɪk(ə)l]

Entry link: recycle

Red Cross

– “Червоний Хрест” (міжнародний гуманітарний рух)

Entry link: Red Cross

reduce

– зменшити – [rɪˈdjuːs]

Entry link: reduce

redundancy

- скорочення штатів – [rɪˈdʌnd(ə)nsi]

Entry link: redundancy

referee

– рефері, суддя – [ˌrefəˈriː]

Entry link: referee

reform

– реформа – [rɪˈfɔːm]

Entry link: reform

refresher

– курс перепідготовки – [rɪˈfrɛʃə]

Entry link: refresher

refugee

– біженець – [ˌrɛfjʊˈdʒiː]

Entry link: refugee

refuse

– відмовляти(ся) – [rɪˈfjuːz]

Entry link: refuse

refuse collector

- смітникар, автомобіль для вивезення сміття

Entry link: refuse collector

regard somebody with

– ставитися до когось з

Entry link: regard somebody with

rehearse

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

Entry link: rehearse

relationship

- родинні відносини.

Entry link: relationship

relax

– розслаблятися – [rɪˈlæks]

Entry link: relax

relaxed

– розслаблений – [rɪˈlækst]

Entry link: relaxed

relaxing

– розслабляючий – [rɪˈlæksɪŋ]

Entry link: relaxing

release

– випускати - [rɪˈliːs]

Entry link: release

reliable

– надійний – [rɪˈlaɪəbəl]

Entry link: reliable

relic

– реліквія – [ˈrɛlɪk]

Entry link: relic

relieve

– полегшувати – [rɪˈliːv]

Entry link: relieve

religion

– релігія – [rɪˈlɪdʒən]

Entry link: religion

reluctant

– неохочий – [rɪˈlʌktənt]

Entry link: reluctant

remedy

– ліки від хвороби – [ˈremədi]

Entry link: remedy

remote

– віддалений – [rɪˈməʊt]

Entry link: remote

remote area

– віддалена територія – [rɪˈməʊt ˈɛərɪə]

Entry link: remote area

repair

– відремонтувати, полагодити

Entry link: repair

repair mechanism

відновлюючий механізм

Entry link: repair mechanism

repeat

– повторювати – [rɪˈpiːt]

Entry link: repeat

Representative (U.S.)

– член конгресу, конгресмен – [ˌrɛprɪˈzɛntətɪv]

Entry link: Representative (U.S.)

research

– наукове дослідження

Entry link: research

research institute

– інститут досліджень

Entry link: research institute

researcher

– дослідник

Entry link: researcher

resent

– обурюватися – [rɪˈzɛnt]

Entry link: resent

resignation

- вихід у відставку - [ˌrezɪg'neɪʃ(ə)n]

Entry link: resignation

resilient

– гнучкий – [rɪˈzɪlɪənt]

Entry link: resilient

resist

– чинити опір, протистояти – [rɪˈzɪst]

Entry link: resist

resistant to

– який чинить опір (чомусь), стійкий до

Entry link: resistant to

resolve

- вирішувати - [rɪˈzɒlv]

Entry link: resolve

resourceful

– винахідливий [rɪˈsɔːsfl]

Entry link: resourceful

restore

– відновлювати – [rɪˈstɔː]

Entry link: restore

result in

– призводити до 

Entry link: result in

retain

- зберігати

Entry link: retain

return

– повертатися – [rɪˈtɜːn]

Entry link: return

return ticket

– білет в обидві сторони

Entry link: return ticket

reveal

 - відкривати - [rɪˈviːl]

Entry link: reveal

revise

– повторювати (матеріал) – [rɪˈvaɪz]

Entry link: revise

reward

- нагорода - [rɪ'wɔːd]

Entry link: reward

rhythm

– ритм – [ˈrɪðəm]

Entry link: rhythm

rice

– рис – [rʌɪs]

Entry link: rice

ride a horse

– їхати верхи

Entry link: ride a horse

ride one`s bike

– їздити на своєму велосипеді

Entry link: ride one`s bike

Rigid

– жорсткий, суворий – [ˈrɪdʒɪd]

Entry link: Rigid

rival

- суперник, конкурент - ['raɪv(ə)l]

Entry link: rival

rivet

– привертати – [ˈrɪvɪt]

Entry link: rivet

rocket

– ракета

Entry link: rocket

rollerblading

– катання на роликах – [ˈrəʊləbleɪdɪŋ]

Entry link: rollerblading

rope

- мотузка, трос - [rəup]

Entry link: rope

rosemary

– розмарин – [ˈrəʊzm(ə)ri]

Entry link: rosemary

round-faced

– круглолиций

Entry link: round-faced

round-trip ticket

– білет «туди і назад» 

Entry link: round-trip ticket

royal family

– королівська сім`я

Entry link: royal family

royalty

– члени королівської родини – [ˈrɔɪəltɪ]

Entry link: royalty

rub shoulders with

– знатися з; водити дружбу з

Entry link: rub shoulders with

rude

– невихований, грубий – [ruːd]

Entry link: rude

run a program

– запустити програму; користуватись програмою

Entry link: run a program

run out of

- закінчуватись

e.g. We've run out of money. - У нас закінчились гроші.

Entry link: run out of

running

– біг – [ˈrʌnɪŋ]

Entry link: running

runway

- злітно-посадкова смуга - ['rʌnweɪ]

Entry link: runway

Russian

– російська – [ˈrʌʃən]                           

Entry link: Russian


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все