Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все

R

ratify

— ратифікувати – [ˈrætɪfʌɪ]

Entry link: ratify

re-sit an exam

– перездавати екзамен

Entry link: re-sit an exam

reach destination

– досягти місця призначення – [ˈriːtʃ ˌdɛstɪˈneɪʃən]

Entry link: reach destination

read up for an exam

– готуватися до екзамену

Entry link: read up for an exam

readership

– коло читачів – [ˈriːdəʃɪp]

Entry link: readership

reading

– читання – [ˈriːdɪŋ]

Entry link: reading

ready-made clothes

– готовий одяг

Entry link: ready-made clothes

rebirth

– відродження

Entry link: rebirth

rebranding

– ребрединг (зміна обличчя / іміджу організації, продукту тощо) – [ˌriːˈbrændɪŋ]

Entry link: rebranding

recede

– відступати; зменшуватись – [rɪˈsiːd]

Entry link: recede


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Далі)
  Все