Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  26  (Далі)
  Все

S

Senate (U.S.)

– член сенату, конгресмен – [ˈsɛnɪt]

Entry link: Senate (U.S.)

send letters

– посилати листи

Entry link: send letters

sensation

– сенсація – [sɛnˈseɪʃən]

Entry link: sensation

sensible

– розсудливий, розумний – [ˈsɛnsɪbəl]

Entry link: sensible

sensitive

– чутливий – [ˈsɛnsɪtɪv]

Entry link: sensitive

sentence

– речення – [ˈsɛntəns]

Entry link: sentence

sentimental

– сентиментальний – [ˌsɛntɪˈmɛntəl]

Entry link: sentimental

separate peace

— сепаратний мир

Entry link: separate peace

separately

- окремо - [ˈsɛp(ə)rətli]

Entry link: separately

separation

- розлука - [sɛpəˈreɪʃ(ə)n]

Entry link: separation


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  26  (Далі)
  Все