Загальний словник термінів


Загальний словник термінів

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

U

UFO (unidentified flying object)

– НЛО – [UFO]

Entry link: UFO (unidentified flying object)

ugliness

– потворність – [ˈʌɡlɪnɪs]

Entry link: ugliness

Uilleann pipes

– ірландська волинка

Entry link: Uilleann pipes

Ukrainian

– українська – [juːˈkreɪnɪən]

Entry link: Ukrainian

ulcer

- виразка - [ˈʌlsə]

Entry link: ulcer

ultraviolet light

– ультрафіолетові промені

Entry link: ultraviolet light

unattractive

– непривабливий

Entry link: unattractive

unbiased

– неупереджений – [ʌnˈbaɪəst]

Entry link: unbiased

undeniable

– беззаперечний – [ˌʌndɪˈnaɪəbəl]

Entry link: undeniable

undergo treatment

– проходити курс лікування – [ˌʌndəˈɡəʊ ˈtriːtmənt]

Entry link: undergo treatment

underground

– метрополітен - [ˈʌndəˌgraʊnd]

Entry link: underground

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

– ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) – [juːˈnɛskəʊ]

Entry link: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

unfair

– нечесний

Entry link: unfair

unfaithful attitude

- зрадницьке відношення

Entry link: unfaithful attitude

unfashionable

– немодний – [ʌnˈfaʃ(ə)nəb(ə)l]

Entry link: unfashionable

unfasten

- розстібати - [ʌn'fɑːs(ə)n]

Entry link: unfasten

unhealthy

– нездоровий – [ʌnˈhelθi]

Entry link: unhealthy

UNICEF (United Nations Children's Fund)

– Юнісеф (Фонд ООН допомоги дітям) – [ˈjuːnɪˌsɛf]

Entry link: UNICEF (United Nations Children's Fund)

unit

- єдність - [ju:nit]

Entry link: unit

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)

Entry link: universal grammar

university

– університет – [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]

Entry link: university

UNO (United Nations Organisation)

– Організація Об'єднаних Націй, ООН

Entry link: UNO (United Nations Organisation)

untidy-looking

– неохайний з вигляду

Entry link: untidy-looking

up-market traveler

– забезпечений мандрівник

Entry link: up-market traveler

updated

– новий, оновлений – [ʌpˈdeɪtɪd]

Entry link: updated

upset

– засмучений – [ʌpˈsɛt]

Entry link: upset

urgent

 - терміновий, невідкладний - [ˈəːdʒ(ə)nt]

Entry link: urgent

utensils

– посуд; начиння – [juːˈtɛnsəl]

Entry link: utensils

utterly

– цілком, надзвичайно – [ˈʌtəlɪ]

Entry link: utterly


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все