Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все

А

Арккосинус числа

- число з проміжку [0; π] косинус якого дорівнює a, і позначається  arccos a.

Entry link: Арккосинус числа

Арккотангенс числа

- число з проміжку (0; π), котангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арккотангенс числа

Арксинус числа

число із проміжку \left[- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right], синус якого дорівнює aі позначається  arcsin a.

Entry link: Арксинус числа

Арктангенс числа

- число з проміжку \left(- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right), тангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арктангенс числа

Асимптота

- пряма, яка не має жодної спільної точки з певною кри­вою, що необмежено наближається до цієї прямої.

Entry link: Асимптота

Б

Біквадратне рівняння

- окремий випадок рівняння чет­вертого степеня, в якому відсутні непарні сте­пені.

Entry link: Біквадратне рівняння

Біном

- сума чи різниця двох ал­гебричних величин (виразів), що звуться його членами; двочлен.

Entry link: Біном

Біном Ньютона

- фор­мула, за допомогою якої довільний двочлен підносять до натурального степеня.

Entry link: Біном Ньютона

Безумовна нерівність

- нерівність, правильна для всіх до­пустимих значень змінних, що входять у цю нерівність.

Entry link: Безумовна нерівність

Буквений вираз

- запис, у якому числа і букви з’єднано знаками дій.

Entry link: Буквений вираз


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  29  (Далі)
  Все