Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 15. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Раціональні функції

- елементарні функції, утворені в результаті скінченного числа ариф­метичних операцій над однією або кількома змінними і довільними сталими числами. 

Entry link: Раціональні функції

Раціональне рівняння

- рівняння виду f(x)=g(x), якщо f(x) і g(x) – раціональні вирази.

Entry link: Раціональне рівняння

ТЕМА 16. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА І ГЕОМЕТРИЧНА ПОСЛІДОВНОСТІ

Арифметична послідовність

- послідовність чисел (членів прогресії), кожне з яких, починаючи з другого, виходить з попереднього додаванням до нього постійного числа d.

Entry link: Арифметична послідовність

Геометрична послідовність

послідовність відмінних від 0 чисел, кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, помноженому на одне й те саме число.

Entry link: Геометрична послідовність

Знаменник геометричної прогресії

стале для даної послідовності число q.

Entry link: Знаменник геометричної прогресії

Зростаюча прогресія

- прогресія, кожний наступний член якої більше попереднього.

Entry link: Зростаюча прогресія

Нескінченна прогресія

- прогресія, яка має нескінченне число членів.

Entry link: Нескінченна прогресія

Нескінченно спадна геометрична прогресія

- нескінченна геометрична прогресія, знаменник q якої за модулем є меншим за 1, тобто |q|<1.

Entry link: Нескінченно спадна геометрична прогресія

Прогресія

- ряд чисел, які збільшуються або зменшуються так, що різни­ця або відношення між кожними двома сусід­німи числами зберігає сталу величину.

Entry link: Прогресія

Різниця арифметичної прогресії

стале для даної послідовності число d.

Entry link: Різниця арифметичної прогресії


Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  29  (Далі)
  Все