Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 16. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ. АРИФМЕТИЧНА І ГЕОМЕТРИЧНА ПОСЛІДОВНОСТІ

Спадна прогресія

 - прогресія, кожний наступний член якої менше попереднього.

Entry link: Спадна прогресія

Числова послідовність

- математична послідовність, елементами якої є числа.

Entry link: Числова послідовність

ТЕМА 17. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

Градусна міра

- міра вимірювання кутів, один градус складає 1/360 від повного центрального кута.

Entry link: Градусна міра

Косинус числа

- абсциса точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Косинус числа

Котангенс числа

- відношення косинуса числа α до його синуса.

Entry link: Котангенс числа

Лінія котангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення котангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія котангенсів

Лінія тангенсів

- лінія, на якій розташовані всі значення тангенсу довільних кутів.

Entry link: Лінія тангенсів

Одиничне коло

- коло радіуса 1 із центром у початку координат.

Entry link: Одиничне коло

Радіан

центральний кут, для якого довжина відповідної дуги дорівнює довжині радіуса.

Entry link: Радіан

Радіанна міра

- міра вимірювання кутів, один радіан дорівнює близько 57°.

Entry link: Радіанна міра


Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  29  (Далі)
  Все