Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 17. СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС І КОТАНГЕНС ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТУ

Синус числа

- ордината точки Рα, утвореної поворотом точки Р0(1;0) навколо початку координат на кут α радіан.

Entry link: Синус числа

Тангенс числа

відношення синуса числа α до його косинуса.

Entry link: Тангенс числа

Тригонометрична таблиця

- таблиця значень триго­нометричних функцій при різних значеннях кута.

Entry link: Тригонометрична таблиця

ТЕМА 18. ТОТОЖНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ВИРАЗІВ

Тригонометричні формули

- формули, які виражають співвідношення тригонометричних функцій, задають залежність функцій між собою.

Entry link: Тригонометричні формули

ТЕМА 19. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ І ОБЕРНЕНОТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Арккосинус числа

- число з проміжку [0; π] косинус якого дорівнює a, і позначається  arccos a.

Entry link: Арккосинус числа

Арккотангенс числа

- число з проміжку (0; π), котангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арккотангенс числа

Арксинус числа

число із проміжку \left[- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right], синус якого дорівнює aі позначається  arcsin a.

Entry link: Арксинус числа

Арктангенс числа

- число з проміжку \left(- \frac{ \pi }{2} , \frac{ \pi }{2} \right), тангенс якого дорівнює а.

Entry link: Арктангенс числа

Синусоїда

- графік функції y=sin x.

Entry link: Синусоїда

Синусоїда

- хвиляста крива лінія, що графічно зображає зміни синуса за­лежно від зміни кута.

Entry link: Синусоїда


Сторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  29  (Далі)
  Все