Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
  Все

ТЕМА 8. МНОГОЧЛЕНИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Сума кубів двох виразів

- добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. 

Entry link: Сума кубів двох виразів

Формули скороченого множення

- формули, за допомогою яких деякі дії з многочленами спро­щуються.

Entry link: Формули скороченого множення

ТЕМА 9. АЛГЕБРАГІЧНІ ДРОБИ ТА ДІЇ НАД НИМИ

Алгебраїчна залежність

- залежність, яка може бути ви­ражена за допомогою алгебраїчного виразу.

Entry link: Алгебраїчна залежність

Алгебраїчний вираз

- математичний вираз, який скла­дається з чисел, змінних, їх степенів і знаків математичних дій.

Entry link: Алгебраїчний вираз

Алгебрагічний дріб

- дріб, у якому чисельник і знаменик - многочлени.

Entry link: Алгебрагічний дріб

Винесення за дужки

- використання розподільної властивості множення у вигляді a(b+c).

Entry link: Винесення за дужки

Основна властивість алгебрагічного дробу

- при множенні чисельника і знаменника дробу на один і той самий алгебрагічний вираз одержуємо дріб, що дорівнює даному дробу.

Entry link: Основна властивість алгебрагічного дробу


Сторінка: (Назад)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29
  Все