Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 11. РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

Сторонній корінь

- корінь, який не є розв'язком рів­няння за тих чи інших умов (найчастіше тому, що значення не входить до області визначення рівняння).

Entry link: Сторонній корінь

Строгі нерівності

- два вирази, які сполучені знаком > або <.

Entry link: Строгі нерівності

Числова нерівність

 - якщо обидві частини нерівності – числа.

Entry link: Числова нерівність

ТЕМА 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Інтервал неперервності

- проміжок, на якому функція залишається неперервною.

Entry link: Інтервал неперервності

Абсциса

- число, яке визна­чає положення деякої точки на площині або у просторі відносно осі X у прямокутній сис­темі координат.

Entry link: Абсциса

Аргумент

- незмінна величина.

Entry link: Аргумент

Асимптота

- пряма, яка не має жодної спільної точки з певною кри­вою, що необмежено наближається до цієї прямої.

Entry link: Асимптота

Вітка функції

- частина графіка функції, з певними властивостями, що може розглядатися окремо.

Entry link: Вітка функції

Графік

- зображення за допомо­гою ліній різних залежностей.

Entry link: Графік

Графік функції

- всі ті точки координатної площини, координати якої зодовільняють равнянню функції.

Entry link: Графік функції


Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  29  (Далі)
  Все