Словник математичних термінів і понять


Словник математичних термінів і понять

Всі категорії

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  29  (Далі)
  Все

ТЕМА 12. ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Екстремум

- найбільше та найменше значення функції.

Entry link: Екстремум

Задання функції

- способи, за якими можна однозначно відокре­мити одну функцію від інших.

Entry link: Задання функції

Значення функції

- значення залежної змінної при певному зна­ченні аргумента.

Entry link: Значення функції

Найменше значення

- значення, яке є найменшим, мінімаль­ним.

Entry link: Найменше значення

Нескінченне значення

- значення, яке немає обмежень.

Entry link: Нескінченне значення

Нулі функції

- значення аргументу, при яких функція дорівнює 0.

Entry link: Нулі функції

Область визначення функції

- множина тих значень, яких може набувати х, тобто таких х, за яких формула має зміст (усі дії, указані формулою, можна виконати).

Entry link: Область визначення функції

Область зміни функції

- множина значень функції, які вона приймає для усіх значень аргументу з області її визачення.

Entry link: Область зміни функції

Область значень функції

- множина, що складається з усіх чисел f(x) таких, що х належить області визначення функції f.

Entry link: Область значень функції

Оборотна функція

- функція, яка набуває кожного свого значення в єдиній точці області визначення.

Entry link: Оборотна функція


Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  29  (Далі)
  Все